مرجع دانلود صوتی قرآن کریم, المکتبة الصوتیة للقرآن الکریم. آموزش تجویدآموزش تلفظ

مرجع دانلود صوتی قرآن کریم, المکتبة الصوتیة للقرآن الکریم. آموزش تجویدآموزش تلفظ

حمد و ستایش بی پایان لایق خدایی است که هروقت لطف و کرم خود را متوجه کسی کند چراغ توفیق و هدایت را جلو او روشن میکند و او را از گمراهی باز میدارد و به سوی خود رهنمون میگرداند،،،،،
ان شاءالله ما نیز از جملهء هدایت پذیران باشیم.

پیوندها
پیوندهای روزانه

۱ مطلب با موضوع «شرط صحت روزه» ثبت شده است

در مورد شرایط صحت روزه:

شرط صحت روزه مسلمان بودن و عقل داشتن وپاک بودن از حیض و نفاس است در تمام روز

و صحیح آن است که خوابی که تمام روز را فرا گیرد روزه را باطل نمیکند

و قول اظهر بر آن است که بیهوشی ضرر ندارد  در صورتی که لحظه ای از روزش بهبودی یابد.

در روز عید روزه صحیح نیست ، همچنین است ایام التشریق ( سه روز پس از عید قربان)

بنا به قول جدید امام شافعی ، در یوم الشک روزهء سنتی که بدون سبب باشد حرام است.

پس اصح آن است که اگر آن روز را روزه بگیرید صحیح نیست ، اما میتوانید به عوض قضاء یا نذر آن روز را روزه بگیرید،

و همچنین است اگر برابر عادت روزهء سنتش موافق یوم الشک باشد صحیح است ، و آن روز سیم شعبان است هنگامی که مردم دربارهء رویت ماه صحبت نمایند یا چند نفر کودک یا چند نفر برده یا چند نفر فاسق دیدن ماه را شهادت دهند.

و اگر ابر تمام آسمان را فرا گیرد وسیلهء شک نمیگردد ، (بلکه  آن روز از شعبان است ) و سنت است به عجله با خرما افطار کند ،(هر گاه غروب محقق باشد) و اگر خرما نبود با آب افطار کند.و سنت است در آخر شب سحری بخورد مادام در شک طلوع فجر واقع نشود ، و باید زبانش را از دروغ و غیبت و نفسش را از شهوات محفوظ دارد ، و سنت است غسل جنابت را قبل از طلوع فجر انجام دهد ، و اینکه از حجامت ، بوسیدن، و چشیدن طعام و نیز جویدن آدامس دوری کند.و اینکه هنگام افطارش بگویید :

الهم لک صمت و علی رزقک افطرت

خدایا برای تو روزه گرفته ام و بر روزی تو افطار نموده ام

و اینکه در ماه رمضان بسیار صدقه و احسان کند و بسیار قرآن بخواند ، و اینکه اعتکاف نماید بخصوص در دههء آخر آن.