مرجع دانلود صوتی قرآن کریم,و آموزش تجوید

مرجع دانلود صوتی قرآن کریم .....المكتبة الصوتية للقرآن الكريم.....سایتی ته فسیری قورئان Quran site ,free mp3 downloads
مرجع دانلود صوتی قرآن کریم,و آموزش تجوید

حمد و ستایش بی پایان لایق خدایی است که هروقت لطف و کرم خود را متوجه کسی کند چراغ توفیق و هدایت را جلو او روشن میکند و او را از گمراهی باز میدارد و به سوی خود رهنمون میگرداند،،،،،
ان شاءالله ما نیز از جملهء هدایت پذیران باشیم.

جستجو در سایت از طریق گوگل

پیوندهای روزانه
پیوندها

۱ مطلب با موضوع «شرط صحت روزه» ثبت شده است

در مورد شرایط صحت روزه:

شرط صحت روزه مسلمان بودن و عقل داشتن وپاک بودن از حیض و نفاس است در تمام روز

و صحیح آن است که خوابی که تمام روز را فرا گیرد روزه را باطل نمیکند

و قول اظهر بر آن است که بیهوشی ضرر ندارد  در صورتی که لحظه ای از روزش بهبودی یابد.

در روز عید روزه صحیح نیست ، همچنین است ایام التشریق ( سه روز پس از عید قربان)

بنا به قول جدید امام شافعی ، در یوم الشک روزهء سنتی که بدون سبب باشد حرام است.

پس اصح آن است که اگر آن روز را روزه بگیرید صحیح نیست ، اما میتوانید به عوض قضاء یا نذر آن روز را روزه بگیرید،

و همچنین است اگر برابر عادت روزهء سنتش موافق یوم الشک باشد صحیح است ، و آن روز سیم شعبان است هنگامی که مردم دربارهء رویت ماه صحبت نمایند یا چند نفر کودک یا چند نفر برده یا چند نفر فاسق دیدن ماه را شهادت دهند.

و اگر ابر تمام آسمان را فرا گیرد وسیلهء شک نمیگردد ، (بلکه  آن روز از شعبان است ) و سنت است به عجله با خرما افطار کند ،(هر گاه غروب محقق باشد) و اگر خرما نبود با آب افطار کند.و سنت است در آخر شب سحری بخورد مادام در شک طلوع فجر واقع نشود ، و باید زبانش را از دروغ و غیبت و نفسش را از شهوات محفوظ دارد ، و سنت است غسل جنابت را قبل از طلوع فجر انجام دهد ، و اینکه از حجامت ، بوسیدن، و چشیدن طعام و نیز جویدن آدامس دوری کند.و اینکه هنگام افطارش بگویید :

الهم لک صمت و علی رزقک افطرت

خدایا برای تو روزه گرفته ام و بر روزی تو افطار نموده ام

و اینکه در ماه رمضان بسیار صدقه و احسان کند و بسیار قرآن بخواند ، و اینکه اعتکاف نماید بخصوص در دههء آخر آن.

Code Center