مرجع دانلود صوتی قرآن کریم,و آموزش تجوید

مرجع دانلود صوتی قرآن کریم .....المكتبة الصوتية للقرآن الكريم.....سایتی ته فسیری قورئان Quran site ,free mp3 downloads
مرجع دانلود صوتی قرآن کریم,و آموزش تجوید

حمد و ستایش بی پایان لایق خدایی است که هروقت لطف و کرم خود را متوجه کسی کند چراغ توفیق و هدایت را جلو او روشن میکند و او را از گمراهی باز میدارد و به سوی خود رهنمون میگرداند،،،،،
ان شاءالله ما نیز از جملهء هدایت پذیران باشیم.

جستجو در سایت از طریق گوگل

پیوندهای روزانه
پیوندها

۶ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

قبل از هر چیز بر هر مسلمانی واجب است اصول دین اسلام را دانسته و به آنها ایمان داشته باشند، زیرا نزد خداوند هیچ دینی غیر از اسلام پذیرفته نیست،
اصول دین عبارت است از آنچه پیامبر بزرگ ما
به ما امر فرموده است تا به آنها ایمان داشته باشیم که عبارتند از:
1.ایمان به خدا و صفات هفتگانه او:
حیات؛علم؛اراده؛قدرت؛کلام؛صمع بصر(شنیدن و دیدن)
2.ایمان به ملایکه(فرشتگان):
و ایمان به جن که مخلوقات غیبی هستند و خداوند آنها را مانند ما انسانها آفریده است.
3.ایمان به کتابهای آسمانی:
که ازطرف خداوندبرپیامبران نازل و صدوچهارکتاب هستند،
(چهارکتاب ویکصدصحف؛ده صحف برای حضرت آدم؛پنجاه صحف برای حضرت شیث ؛سی صحف برای حضرت ادریس؛ده صحف برای حضرت ابراهیم؛
کتابها:
زبور :حضرت داوود
تورات:حضرت موسی
انجیل:حضرت عیسی
قرآن:حضرت محمدمصطفی صلی الله علیه وآله وصلم

4.ایمان به پیامبران خدا:
یعنی باورداشته باشیم که خداوند
برای راهنمایی جامعه انسانی،پیامبرانی رابرای هدایت و سعادت آنها فرستاده است که اولین آن حضرت آدم و آخرین آنها حضرت محمد صلی الله علیه وآله وصلم بوده،وبرنامه ی حضرت محمد صلی الله علیه وآله وصلم از همه
جامع تر و کامل تر است.

5.ایمان به روز آخرت:
یعنی تصدیق داشته باشیم که روزی این دنیا تمام میشود و تمام مردگان در روز قیامت زنده میشوندوموردمحاسبه قرار میگیرند،
وهمه ما پاداش نیکی ها و سزای اعمال بد خود را خواهیم گرفت

6.ایمان به قضا وقدر:
یعنی ایمان داشته باشیم که خداوند بر هر چیزی عالم وناظراست ومادرکارهایی که خداوند به ما واگذار کرده،اختیارداریم وموردمحاسبه قرار میگیریم

استنجاء (رهایی از نجاست و آلودگی)

طهارت «پاکی و پاکیزگی»

تعریف طهارت: طهارت در لغت به معنی نظافت و پاکیزگی است، می‌گوئی: طَهَّرتُ الثَّوبَ یعنی آن را نظافت و پاکیزه کردم، و در اصطلاح شرع و فقه به معنی رفع حدث[1] و ازاله نجس و ناپاکی است.

Code Center